Đặc sắc

[Tiêu điểm tướng] Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị

11/05/2017

Tiếp nỗi mục "Tiêu điểm tướng", hôm nay, Chân cơ xin được giới thiệu  với các vị Chúa công tướng Lưu Bị, một vị tướng cũng rất được ưa chuộng.

1. Tiểu sử Lưu Bị

Lưu Bị (161 – 223), tự là Huyền Đức. Ông là một nhà chính trị, một nhà quân sự và đã trở thành hoàng đế xây dựng nên Thục Hán nhằm mục đích trung hưng nhà Hán vào thời kỳ Tam Quốc. Ông xưng đế năm 221 nhằm đáp trả lại hành động của Tào Phi và tại vị cho đến năm 223 với niên hiệu Chương Vũ.

Năm 184, khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra, ông đã cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em cùng nhau đánh giặc. Sau đó ông lung lạc bốn bể, theo phò nhiều người và cũng chiêu mộ được nhiều người tài như Triệu Vân, Gia Cát Lượng. Năm 208, sau khi Đông Ngô đánh bại Tào Tháo trong trận Xích Bích, Lưu Bị thừa thế chiếm được Kinh Châu. Năm 214, ông đánh chiếm Tây Xuyên gây dựng một thế lực lớn tại Trung Hoa thời bấy giờ. Năm 219, quân đội ông đánh bại quân Tào Tháo do Hạ Hầu Uyên chỉ huy trong cuộc tiến đánh Hán Trung. Năm 220, Tào Phi cướp ngôi nhà Hán, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế tại Thành Đô thành lập nên nhà Thục Hán.

Năm 223, ông mắc bệnh nặng và chẳng bao lâu qua đời, thọ 63 tuổi. Ông mất, sự nghiệp nhà Hán cũng ngả nghiêng vì con ông là Lưu Thiện không có tài trị nước.

2. Thuộc tính và các kỹ năng chiến đấu

- Trái với tưởng tượng của nhiều Chúa công, mặc dù Lưu Bị một tướng "hỗ trợ" nhưng lại có các chỉ số như công, thủ, HP vô cùng ấn tượng

- Lưu Bị nổi bật với các kỹ năng hồi phục mạnh cho đồng đội như Nhân nghĩa lễ trí, Dĩ nhu khắc cương. Hơn thế nữa Lưu Bị còn sở hữu 2 kỹ năng cực kỳ bá là "Đồng tâm đồng đức" làm cho kẻ địch tự tàn sát nhau và "Sa trương điểm binh" có khả năng hồi sinh cho đồng đội trong PVP.

  

3. Vị trí sử dụng Lưu Bị trong đội hình

Lưu Bị thuộc nhóm tướng "bổ trợ" tuy nhiên lại các thuộc tính công, thủ, Hp khá cao. Lưu Bị có thể phù hợp để chiến đấu mọi chiến trường như Phó bảng, PVP,... Vậy nên các Chúa công lưu ý sắp xếp đội hình sao cho Lưu Bị ngoài khả năng hồi phục cho đồng đội mà vẫn gây ra được lượng dame tương đối. Hơn thế nữa, còn có thể phát thuy tối ta được kỹ năng độc của mình là "Đồng tâm đồng đức"  và "Sa trương điểm binh" của mình nhé. 

4. Tình duyên

Trên đây, Chân cơ đã giới thiệu tướng Lưu Bị với các vị chúa công . Chúc các vị Chúa công có những trải nhiệm vui vẻ.

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ