Đặc sắc

[Tiêu điểm tướng] Thần vương Tôn Quyền

11/05/2017

Tiếp tục với series Tiêu điểm tướng, hôm nay Chân cơ xin giới thiệu với các vị Chúa công một vị tướng rất được ưa chuộng - Thần Vương Tôn Quyền.

1. Tiểu sử Tôn quyền

Cuối đời Đông Hán, cha anh Tôn Quyền lần lượt chiếm cứ 6 quận Giang Đông làm căn cứ kình chống nhau giữa các phe phái quân phiệt. Năm 196, khi Tôn Quyền được 15 tuổi được anh cho cai quản ở đất Dương Di, giúp sức cho Tôn Sách chiếm cứ Giang Đông. Năm 200, Tôn Sách qua đời, con là Tôn Thiệu chưa ra đời nên Tôn Sách giao cho Tôn Quyền kế tập cai trị Giang Đông. Trước khi mất, Tôn Sách dặn Tôn Quyền rằng:

"Việc trong không quyết được thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài không quyết được thì hỏi Chu Du"

Tôn Quyền mới 18 tuổi đã nối chức vụ của anh mình, trở thành người thống trị tối cao ở Giang Đông. Do Tôn Quyền có tài, lại chú ý đoàn kết lực lượng các phe, nên nhanh chóng giành được uy vọng, khiến cục thế Đông Ngô ổn định trong thời hỗn loạn.

2. Thuộc tính và các kỹ năng chiến đấu 

- Thần Vương Tôn Quyền thuộc nhóm tướng "công", vậy nên không có gì đặc biệt khi thấy thuộc tính "công" của Thần Vương này rất cao, bù lại các thuộc tính "thủ" khá khiêm tốn.

- Các kỹ năng chiến đấu của Thần Vương Tôn Quyền vô cùng ấn tượng. Gần như toàn bộ các kỹ năng của Tôn Quyền đều là các kỹ năng gây lượng sát thương khủng và trong một phạm vi lớn như Vương giả thiên hạ, Khởi binh bách vạn, Tuyệt địa tranh phong,...

  

3. Vị trí trong đội hình

Như các vị Chúa công đã biết Tôn quyền thuộc nhóm tướng "công quần thể" , gây lượng sát thương lớn cho nhiều kẻ địch trong một phạm vi rộng. Với các kỹ năng của mình, Tôn Quyền sẵn sàng thổi bay một đội quân địch trong 1 lần combo. Vậy nên Tôn Quyền sẽ rất hữu ích khi được sử dụng chiến đấu trong Phó bảng, thí luyện, Thông thiên trận,...

 

4. Tình duyên

Chúc các vị Chúa công có trải nghiệm tuyệt vời cùng với Xích Bích 3D!

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ