Các bước tham gia

Hướng dẫn Phong vân danh tướng

Quay lại


1. Luật phong vân danh tướng:

a. những người chơi nhận được tư cách tranh cử thì sẽ xuất hiện trên ds ứng cứ của quốc qua này
b. BXH của mỗi nước độc lập tổng cộng có 4 danh sách bảng xếp hạng/
c. 5:00 thứ 4 đến 23:59 chủ nhật là giai đoạn bỏ phiếu, tất cả người chơi có thể bỏ phiếu cho người chơi tranh cử của nước ngẫu nhiên
d. mỗi người chơi, mỗi giai đoạn bỏ phiếu của mỗi kỳ chỉ bỏ phiếu 1 lần (Đã bỏ cho 1 nước trong số đó thì ko dc bỏ phiếu cho nước khác)
e. Tích điểm bỏ phiếu (Từ 40 là có thể bỏ phiếu, 1 phiếu 1 điểm, 10 cấp tăng 1 điểm)
f. quy tắc xếp hạng giao diện bỏ phiếu:
1) căn cứ vào số điểm, xếp từ cao xuống thấp
2) điểm giống nhau thì căn cứ vào thời gian được điểm, sớm thì xếp trc
3) Nếu ko có thời gian bỏ phiếu thì căn cứ vào xh thời gian thách đấu 
4) giới hạn số người hiển thị giao diện là
5.
 

2. Điểm nhận quà:

a. Mỗi 300 điểm người chơi được nhận quà gồm 5 Kim tàm ti và 1 rương quà cho cả server khi user đạt mốc.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ