Các bước tham gia

Hướng dẫn thức tỉnh thần tướng

Quay lại

Kính thưa các Chúa Công thân mến,

Sau đây Chân Cơ xin hướng dẫn Chúa Công cách thức tỉnh thần tướng. Chúa Công muốn thức tỉnh tướng ngoài việc cần có tướng còn cần các yếu tố sau:

1. Tướng lv 50, để nâng bậc +10.
2. Các tướng nguyên liệu để thức tỉnh. Ở ví dụ Triệu Vân sẽ cần các tướng vàng nguyên liệu: Tôn Quyền, Lưu Bị, Hoa Đà, Hoàng Trung và 1 tướng vàng tùy chọn.
Một số điều cần lưu ý: 
- Chúa Công nên chọn nguyên liệu là mảnh tướng sẽ hợp lý hơn là chọn tướng (ví dụ: Chúa Công đang có Lưu Bị 7sao thì nếu sử dụng tướng thì mắc công và tốn tài nguyên để nuôi lại Lưu Bị, do đó nên tích thêm 150 mảnh Lưu Bị).
- Tướng vàng tùy chọn nên chọn tướng cơ bản có bán trong shop thần bí: Trương Liêu, Lưu Bị, Lục Tốn, Tôn Quyền (vì các tướng này dễ kiếm và đặc biệt rẽ).
- Thứ tự lên tướng cam hiện tại: Tôn Quyền, Quan Vũ, Triệu Vân, Gia Các Lượng, Lục Tốn.

Chúc Chúa Công thành công và chơi game vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ