Sự kiện

Chuỗi sự kiện 11/2 đến 14/2

11/02/2019

Tích nạp nhận tướng Hoàng Trung & cung Họa Tước
Phạm vi: all server
Thời gian: 11/2 đến 14/2
-------------------------
Tích tiểu thành đại nhận lệnh tầm tiên
Phạm vi: all server
Thời gian: 11/2 đến 14/2
-------------------------
Tầm tiên đạt mốc nhận trang bị Xích Diệm
Phạm vi: all server
Thời gian: 11/2 đến 14/2
-------------------------
Nạp đơn giá nhận tầm tiên
Phạm vi: all server
Thời gian: 11/2 đến 14/2
-------------------------
Đập trứng nhận quà
Phạm vi: all server
Thời gian: 11/2 đến 14/2
-------------------------
Ưu đãi nhận búa may mắn
Phạm vi: all server
Thời gian: 11/2 đến 14/2
-------------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ