Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần - Nhận Skin Tùy Chọn

22/03/2019

Chuỗi sự kiện cuối tuần nhận quà siêu giá trị 

1. Tích nạp đạt mốc - nhận quà tùy chọn

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận được quà tùy chọn vô cùng quý hiếm:

 • Nạp đạt mốc 5000 KNB: 1 Trang bị tùy chọn 
 • Nạp đạt mốc 10000 KNB: 1 Trang bị tùy chọn + 1 Tướng tùy chọn (Trừ Trương Phi)
 • Nạp đạt mốc 20000 KNB: 2 Trang bị tùy chọn + 1 Thần khí tùy chọn
 • Nạp đạt mốc 30000 KNB: 3 Trang bị tùy chọn + 1 Thần khí tùy chọn
 • Nạp đạt mốc 40000 KNB: Rương xích kim + 1 Skin tùy chọn

- Link đăng ký quà tùy chọn tại: https://goo.gl/forms/NqpRcfTFgBTAa8fi1

 

2. Tích nạp reset 24h: nhận ngọc tẩy, trang bị Xích Kim, lệnh chiêu mộ...

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

-------------------
3. Nạp đơn giá: nhận ngọc tinh luyện, bảo vật

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian:  từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

-------------------
4. Tích tiểu thành đại: nhận mảnh Lã Bố

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian:  từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

-------------------
5. Ưu đãi giờ vàng: nhận ưu đãi KNB lên tới 150%

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

-------------------

6. Tiêu điểm tướng: nhận thần tướng Chu Du, Lỗ Túc

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

-------------------
7. Quà Chiêu Mộ: nhận thần khí và tướng Chu Du

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

-------------------
8. Đoạt Bảo: nhận Búa May Mắn + Quà mảnh trang bị Vàng

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 22/03 đến 23h55' ngày 24/03

 

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ