Sự kiện

Chuỗi sự kiện cuối tuần từ 25/1 đến 28/1

25/01/2019

1.Tầm tiên đạt mốc nhận trang bị vàng
Phạm vi: all server
Thời gian: 0h 25/1 đến 23h55 27/1
-------------------
2. Ưu đãi theo giờ
Phạm vi: all server
Thời gian: 0h 25/1 đến 23h55 27/1
.
Lưu ý:
1. Sự kiện có 4 mốc nạp đơn giá: 500, 1000, 2500. 5000.
2. Muốn nhận quà ở mốc nào phải nạp đơn giá bằng hoặc lớn hơn mốc đó.
3. Phải mở lần lượt từng mốc, ví dụ lần đầu nạp 5000 knb thì cũng k nhận được mốc 5000 mà chỉ mở được mốc 500knb.
4. Mỗi mốc chỉ nhận quà 1 lần duy nhất trong thời gian sk.
-------------------
3. Ưu đãi nạp nhận búa may mắn
Phạm vi: all server
Thời gian: 0h 25/1 đến 23h55 27/1
-------------------
4. Nạp đơn giá nhận lệnh chiêu mộ
Phạm vi: all server
Thời gian: 0h 25/1 đến 23h55 27/1
-------------------
5. Đập trứng nhận vàng + lệnh chiêu mộ
Phạm vi: all server
Thời gian: 0h 25/1 đến 23h55 27/1
-------------------
6. Tích nạp nhận lệnh chiêu mộ reset 24h
Phạm vi: all server
Thời gian: 0h 25/1 đến 23h55 27/1
-------------------
7. Đoạt bảo nhận búa may mắn
Phạm vi: all server
Thời gian: 0h 25/1 đến 23h55 27/1
-------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ