Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần - Ưu Đãi 100% KNB

15/03/2019

Chuỗi sự kiện cuối tuần siêu ưu đãi lên tới 100% KNB

1. Tích nạp reset 24h: nhận Quà Quan Vũ, trang bị Xích Kim, Lệnh Chiêu Mộ...

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------
2. Nạp đơn giá: nhận Tầm tiên lệnh, Quà Hoàng Vũ Điệp

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------
3. Tích tiểu thành đại: nhận Kim Tôn Phù + Ngọc tẩy

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------
4. Ưu đãi giờ vàng: thưởng KNB lên tới 100%

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------
5. Đoạt bảo: nhận Lệnh Chiêu Mộ + Mảnh trang bị Vàng

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------
6. Vòng quay may mắn: nhận tướng Hoàng Vũ Điệp

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------

7. Tiêu điểm tướng: nhận thần tướng Ngụy Diên + Hứa Chử

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------
8. Quà chiêu mộ: nhận Vũ Cát + Set trang bị chuyên thuộc Vu Cát

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03

-------------------
9. Loạn Thế Giai Nhân: nhận combo full Quan Vũ, thời trang Võ Tài Thần!

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ 09h30 ngày 15/03 đến 23h55 ngày 17/03
 • Lưu ý: mốc quà cuối cần đạt đủ 2 điều kiện nạp 30.000 KNB và Tiêu 50.000 KNB mới có thể nhận thưởng.
Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ