Sự kiện

Chuỗi sự kiện đầu tuần 14-1 đến 17/1

14/01/2019

Tích nạp nhận tầm tiên reset 24h
Phạm vi all server
Thời gian: 14-17/1
----------------------
Nạp đơn giá
Phạm vi all server
Thời gian: 14-17/1
----------------------
Vòng quay nhận tướng
Phạm vi all server
Thời gian: 14-17/1
----------------------
Reset nạp đầu nhận 100% vàng nạp
Phạm vi all server
Thời gian: 14-17/1
----------------------
Tích tiêu nhận hoàng Trung
Phạm vi all server
Thời gian: 14-17/1
----------------------
Tích tiểu thành đại
Phạm vi all server
Thời gian: 14-17/1
----------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ