Sự kiện

Chuỗi sự kiện đầu tuần 7/1 đến 10/1

09/01/2019


Nạp đơn giá nhận búa  + xúc xắc
Phạm vi: all server
Thời gian: 7/1 đến 10/1
-----------------------
Thiên lý hành nhận hồn trang bị cam
Phạm vi: all server
Thời gian: 7/1 đến 10/1
-----------------------
Đập trứng nhận Thần khí Tả Từ
Phạm vi: all server
Thời gian: 7/1 đến 10/1
-----------------------
Tích tiểu thành đại nhận tầm tiên lệnh
Phạm vi: all server
Thời gian: 7/1 đến 10/1
-----------------------
Tầm tiên đạt mốc nhận trang bị vàng
Phạm vi: all server
Thời gian: 7/1 đến 10/1
-----------------------
Tích nạp nhận lệnh tầm tiên reset 24h 
Phạm vi: all server
Thời gian: 7/1 đến 10/1
-----------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ