Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Đầu Tuần - Nhận Quà Siêu Giá Trị

18/03/2019

Chuỗi sự kiện đầu tuần nhận quà siêu giá trị 

1. Tích nạp reset 24h: nhận ngọc tẩy, trang bị Xích Kim, lệnh chiêu mộ...

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
2. Nạp đơn giá: nhận Kim tàn ti, ngọc tẩy

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
3. Tích tiểu thành đại: nhận tầm tiên siêu, tinh lực đan, ngọc tẩy

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
4. Ưu đãi giờ vàng: nhận búa may mắn và xúc xắc

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
5. Con đường vương giả: nhận set trang bị Tả Từ và skin Gia Cát Lượng

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
6. Vòng quay may mắn: nhận tướng Lữ Bố và Bảo đao đăng khấu

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------

7. Tiêu điểm tướng: nhận thần tướng Hoàng Vũ Điệp

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
8. Quà tầm tiên: nhận rương chiến thần, ngọc tẩy, đá tinh luyện

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
9. Đập trứng: nhận Tôn Thượng Hương, Bạch hồng kiếm

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03

-------------------
10. Tích lũy tiêu: nhận set trang bị Xích Kim, đá đỏ, đá khóa

 • Phạm vi: tất cả máy chủ
 • Thời gian: từ ngày 18/03 đến 23h55' ngày 21/03
Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ