Sự kiện

Chuỗi sự kiện đầu tuần từ 12/11 đến 15/11

12/11/2018

Quý chúa công thân mến,

Nhằm mang đến thêm những ưu đãi và trải nghiệm mới dành cho các chúa công khi tham gia vào Tam Quốc Thủ Thành. Chân Cơ xin gửi tới chuỗi sự kiện mới với phần thưởng vô cùng giá trị. Danh sách các sự kiện như sau:


Tích tiêu nhận tướng Hoàng Vũ Điệp
Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
Tích tiêu 60.000 KNB, nhận tướng vàng Hoàng Vũ Điệp
------------------------
Quà đăng nhập nhận thể lực
Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
------------------------
Ưu đãi x2 vàng nạp
Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
X2 vàng lượt nạp đầu mọi mốc trong thời gian sự kiện
------------------------
Vòng quay may mắn nhận Quan Vũ

Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
------------------------
Tích nạp reset 24h nhận tầm tiên lệnh
Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
------------------------
Nạp đơn giá nhận lệnh tầm tiên
Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
------------------------
Tầm tiên đạt mốc nhận trang bị Hoa Đà
Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
------------------------
Tích tiểu thành đại nhận tàm tiên
Thời hạn: 10h 12/11 đến 23h55 15/11
Phạm vi: Cụm Hứa Xương, Thủ Thành, Xích bích
------------------------

 

Chúa chúa công có những giờ phút giải trí tuyệt vời cùng Tam Quốc Thủ Thành!

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ