Sự kiện

Chuỗi sự kiện Đua Top mừng máy chủ mới Hứa Xương S17

13/11/2018

Chuỗi sự kiện Đua Top mừng máy chủ mới Hứa Xương S17

Nhân dịp Khai mở máy chủ mới Hứa Xương. S17 vào lúc 9h00 ngày 13/11. Chân Cơ xin gửi tới Sự kiện dành riêng cho máy chủ mới! Nội dung sự kiện như sau:

I. Chuỗi sự kiện ưu đãi

1. Đăng nhập nhận tướng vàng Chu Du. Cược thần tài.
2. Đua top chiêu mộ nhận tướng Hoàng Trung (13/10 - 20/11)
3. Cày chay nhận ngay VIP 6 - Đua top nông dân siêu hấp dẫn ngày 6/11

 • Thời hạn chốt: 10h 20/11
 • Quy tắc chốt: top chiến lực đấu trường siêu ngày 20/11, chỉ lấy các nick từ VIP 4 trở xuống
 • Top 1. Nhận 9000 điểm VIP, 10.000 KNB.
 • Top 2. 3000 KNB, 10 lệnh tầm tiên siêu.
 • Top 3-10. 1000 KNB, 5 lệnh tầm tiên siêu.

4. Quân đoàn Vinh danh: Quân đoàn trưởng đầu tiên vô địch Quân Đoàn Chiến đầu tiên của server nhận ngay 30 VIP code cho huynh đệ trong quân đoàn.

Quà VIP code quân đoàn: 5 tầm tiên lệnh siêu, 5 chiêu mộ siêu, 500 KNB.


II. Chuỗi sự kiện đua top Tứ Quý

1. Đua top nạp nhận mảnh tướng tùy chọn.
Thời hạn chốt: 0h 16/11

 • Top 1. Nhận ngay 1 tướng tùy chọn (Trừ Trương Phi), tướng Ngụy Diên; 20 lệnh chiêu mộ siêu, 500.000 bạc, 10 tinh lực đan. 
 • Top 2. 120 mảnh tướng Ngụy Diên, 10 lệnh chiêu mộ siêu, 300.000 bạc, 10 tinh lực đan. 
 • Top 3. 75 mảnh tướng Ngụy Diên, 10 lệnh chiêu mộ siêu, 200.000 bạc, 5 tinh lực đan.
 • Top 4-10. 50 mảnh tướng Ngụy Diên, 10 lệnh chiêu mộ siêu, 200.000 bạc, 5 tinh lực đan.


2. Đua top võ đài 16/11 nhận tướng tùy chọn.

 • Top 1 võ đài  mở server nhận 1 tướng tùy chọn (Trừ Trương Phi), 1 thẻ tướng vàng, 10 bảo vật Exp vàng, 50 lệnh chiêu mộ siêu
 • Top 2 võ đài nhận 1 thẻ tướng vàng, 10 bảo vật exp đỏ, 20 lệnh chiêu mộ siêu.
 • Top 3-8 võ đài nhận 3 thẻ tướng đỏ, 3 bảo vật exp đỏ, 10 lệnh chiêu mộ siêu.


3. Đua top chiến lực nhận set trang bị Dương Lân
Thời hạn chốt: 10h 20/11 (chỉ tính tại đấu trường siêu)

 • Top 1 chiến lực 7 ngày nhận set trang bị Dương Lân chuyên thuộc của tướng Chu Du
 • Top 2 chiến lực 7 ngày nhận 1 kiếm xích kim, 1 giáp xích kim.
 • Top 3 chiến lực 7 ngày nhận 1 quà trang bị vàng ngẫu nhiên, 15 lệnh tầm tiên siêu.


4. Đua top đấu trường nhận set xích kim và thần khí Chu Du.
Thời hạn chốt: 21h 27/11

 • Top 1: 1 rương set trang bị xích kim, 1 thần khí Bảo Đao Đãng Khấu của Chu Du, 5000 ngọc tẩy.
 • Top 2: 1 giầy xích kim , 1 rương trang bị vàng ngẫu nhiên, 3000 ngọc tẩy.
 • Top 3: 1 rương trang bị vàng ngẫu nhiên , 10 tầm tiên siêu, 1000 ngọc tẩy.
Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ