Sự kiện

Chuỗi sự kiện siêu ưu đãi từ 11/3 đến 14/3

11/03/2019

Chuỗi sự kiện ưu đãi từ ngày 11/03 đến 14/3

1. Tích nạp reset 24h: nhận Tôn Thượng Hương và Thần Khí
Phạm vi: all server S1 Xích Bích đến S1 Kiến Nghiệp
Thời gian: từ 02h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 14/03
-------------------
2. Nạp đơn giá: nhận Tầm tiên lệnh
Phạm vi: all server S1 Xích Bích đến S1 Kiến Nghiệp
Thời gian: từ 02h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 14/03
-------------------
3. Tích tiểu thành đại: nhận Lệnh chiêu mộ + Ngọc tẩy
Phạm vi: all server S1 Xích Bích đến S1 Kiến Nghiệp
Thời gian: từ 02h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 14/03
-------------------
4. Ưu đãi giờ vàng: nhận Búa may mắn + Xúc xắc
Phạm vi: all server S1 Xích Bích đến S1 Kiến Nghiệp
Thời gian: từ 02h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 14/03
-------------------
5. Thiên lý hành: nhận Rương chiến thần bất bại
Phạm vi: all server S1 Xích Bích đến S1 Kiến Nghiệp
Thời gian: từ 02h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 14/03
-------------------
6. Đập trứng: nhận tướng Hoàng Vũ Điệp
Phạm vi: all server S1 Xích Bích đến S1 Kiến Nghiệp
Thời gian: từ 02h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 14/03
-------------------

7. Quà tầm tiên: nhận bộ trang bị Gia Cát Lượng
Phạm vi: all server S1 Xích Bích đến S1 Kiến Nghiệp
Thời gian: từ 02h00 ngày 11/03 đến 23h55 ngày 14/03

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ