Sự kiện

Chuỗi sự kiện từ 25/2 đến 28/2

25/02/2019

Tích nạp reset 24h nhận Quan Vũ
Phạm vi: all server
Thời gian: 25/2 đến 28/2
-------------------
Nạp đơn giá nhận lệnh tầm tiên
Phạm vi: all server
Thời gian: 25/2 đến 28/2
-------------------
Tích tiểu thành đại
Phạm vi: all server
Thời gian: 25/2 đến 28/2
-------------------
Ưu đãi nhận búa may mắn + Xúc xắc
Phạm vi: all server
Thời gian: 25/2 đến 28/2
-------------------
Thiên lý hành nhận trang bị xích kim
Phạm vi: all server
Thời gian: 25/2 đến 28/2
-------------------
Đập trứng nhận tướng Chu Du
Phạm vi: all server
Thời gian: 25/2 đến 28/2
-------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ