Sự kiện

Chuỗi sự kiện từ 28/1 đến 31/1

28/01/2019

 

Đăng nhập nhận điểm VIP + Lệnh chiêu mộ
Thời gian: 28/1 đến 31/1
Phạm vi: all server
---------------------
Rơi đồ, đổi đồ 
Thời gian: 28/1 đến 3/2
Phạm vi: all server
---------------------
Tích tiêu đạt mốc
Thời gian: 28/1 đến 31/1
Phạm vi: all server
---------------------
Vòng quay may mắn nhận lệnh tầm tiên
Thời gian: 28/1 đến 31/1
Phạm vi: all server
---------------------
Tích nạp reset 24h nhận lệnh tầm tiên
Thời gian: 28/1 đến 31/1
Phạm vi: all server
---------------------
Nạp đơn giá nhận lênh tầm tiên
Thời gian: 28/1 đến 31/1
Phạm vi: all server
---------------------
Ưu đãi theo giờ nhận trang bị Triệu Vân
Thời gian: 28/1 đến 31/1
Phạm vi: all server
---------------------
Loạn thế giai nhân nhận ngoại trang Lữ Bố Điêu Thuyền
Thời gian: 28/1 đến 31/1
Phạm vi: all server
---------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ