Sự kiện

Chuỗi sự kiện ưu đãi mừng năm mới

09/01/2019

Đăng nhập nhận điểm VIP
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: Hứa Xương S1-20, Thủ Thành, Xích Bích.
----------------------
Tích nạp nhận tầm tiên lệnh reset 24h
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: all server
----------------------
Rơi đồ, đổi đồ năm mới
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: all server
----------------------
X2 rơi đồ
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: all server
----------------------
Tích tiêu nhận trang bị Mã Siêu
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: all server
----------------------
Nạp đơn giá nhận lệnh tầm tiên
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: all server
----------------------
Tích tiểu thành đại nhận kim tàm ti
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: all server
----------------------
Vòng quay may mắn nhận tướng Tả Từ
Thời gian: 31/12 đến 3/1
Phạm vi: all server
----------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ