Sự kiện

Sự kiện cuối tuần 4/1-6/1

09/01/2019


Tích nạp nhận quà tùy chọn
Phạm vi: all server
Thời gian: 4/1 đến 6/1
Để đăng ký quà chúa công vui lòng bấm vào ĐÂY
Nạp đạt mốc 5000 KNB nhận  2 trang bị tùy chọn + 4 bảo vật tùy chọn
Nạp đạt mốc 10000 KNB nhận 1 tướng tùy chọn + 4 bảo vật tùy chọn.
Nạp đạt mốc 20000 KNB nhận 2 trang bị tùy chọn + 1 thần khí tùy chọn
Nạp đạt mốc 30000 KNB nhận 1 tướng tùy chọn + 1 thần khí tùy chọn.
Lưu ý: Tướng tùy chọn không chọn tướng Trương Phi.
-------------------------
Nạp đơn giá nhận lệnh chiêu mộ
Phạm vi: all server
Thời gian: 4/1 đến 6/1
-------------------------
Tiêu điểm tướng Hoàng Trung
Phạm vi: all server
Thời gian: 4/1 đến 6/1
-------------------------
Tầm bảo bí cảnh
Phạm vi: all server
Thời gian: 4/1 đến 6/1
-------------------------
Tích tiểu thành đại nhận lệnh chiêu mộ
Phạm vi: all server
Thời gian: 4/1 đến 6/1
-------------------------
Ưu đãi theo giờ
Phạm vi: all server
Thời gian: 4/1 đến 6/1
-------------------------

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ