Sự kiện

Sự kiện cuối tuần từ 22 đến 24/2/2019

22/02/2019


Tích nạp nhận quà tùy chọn
Phạm vi: all server
Thời gian: 22/2 đến 24/2
Nạp đạt mốc 5000 KNB nhận  2 trang bị tùy chọn + 4 bảo vật tùy chọn
Nạp đạt mốc 10000 KNB nhận 1 tướng tùy chọn + 4 bảo vật tùy chọn.
Nạp đạt mốc 20000 KNB nhận 2 trang bị tùy chọn + 1 thần khí tùy chọn
Nạp đạt mốc 30000 KNB nhận 1 tướng tùy chọn + 1 thần khí tùy chọn.
Lưu ý: Tướng tùy chọn không chọn tướng Trương Phi.
Link đăng ký quà sự kiện sẽ được gửi sau khi sự kiện kết thúc vào 25/2
-------------------------
Tích tiểu thành đại nhận lệnh chiêu mộ
Phạm vi: all server
Thời gian: 22/2 đến 24/2
-------------------------
Nạp đơn giá nhận lệnh chiêu mộ
Phạm vi: all server
Thời gian: 22/2 đến 24/2
-------------------------
Chiêu mộ vạn dặm Chu du
Phạm vi: all server
Thời gian: 22/2 đến 24/2
-------------------------
Chiêu mộ đạt mốc nhận mảnh tướng Chu Du
Phạm vi: all server
Thời gian: 22/2 đến 24/2
-------------------------
Ưu đãi nạp theo giờ nhận trang bị Hoa Đà
Phạm vi: all server
Thời gian: 22/2 đến 24/2
-------------------------
Tầm bảo bí cảnh
Phạm vi: all server
Thời gian: 22/2 đến 24/2
-------------------------

Quà tùy chọn chúa công vui lòng đăng ký tại Đây

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ