Tin tức

Chuỗi Sự Kiện Đầu Tuần Từ 22/04 - Nhận Skin Triệu Vân

22/04/2019

Chuỗi Sự Kiện Siêu Ưu Đãi Từ Ngày 22/04

1/ Tích Nạp Nhận Chiến Thần Lã Bố

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiến hành tích nạp KNB vào game sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị: Chiến Thần Lã Bộ, bộ trang bị chuyên thuộc Lã Bố, Chiêu mộ siêu, Ngọc tẩy....


2/ Nạp Đơn Giá Nhận Chiêu Mộ Siêu, KNB

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiến hành nạp đúng đơn giá vào game sẽ nhận thưởng tương ứng: Tầm Tiên Lệnh, Chiêu mộ siêu, Kim Nguyên Bảo...

 

3/ Tích Tiểu Thành Đại Nhận: Nguyên Liệu Cam, Chiêu Mộ Siêu

 • Phạm vi: all server
 • Thời hạn: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày chúa công nạp 500KNB sẽ nhận được combo gói quà giá trị: Chiêu Mộ Siêu, Tinh Lực Đan, Ngọc Tẩy

 

4/ Tầm Bảo Bí Cảnh

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công tham gia hoạt động Tầm Bảo Bí Cảnh vui nhộn và nhận được thêm nhiều phần quà giá trị!

 

5/ Ưu Đãi Giờ Vàng Nhận: Búa May Mắn + Xúc Xắc

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 23/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công tiến hành Chiêu mộ sẽ có cơ hội nhận được thần tướng Ngụy Diên, Bàng Thống...

 

6/ Quà Tầm Tiên Đạt Mốc Nhận: Set Trang Bị Xích Kim

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công tầm tiên đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng giá trị: Trang bị Xích Kim, Đá cường hóa...

 

7/ Đập Trứng Nhận: Đại Kiều, Vu Cát, Triều Phương Trượng

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công sử dụng Búa May Mắn để Đập Trừng Vàng có cơ hội nhận được Đại Kiều, Vu Cát, Triều Phương Trượng.

 

 

8/ Ưu Đãi Theo Giờ, Nạp Tăng Dần Nhận: Quà Xích Kim, Rương Chiến Thần, Trang Bị Chuyên Thuộc Hoa Đà

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công tiến hành "nạp lần lượt" từng mốc nạp theo yêu cầu sẽ nhận được rương thưởng vô cùng hậu hĩnh!

 

9/ Loạn Thế Giai Nhân Nhận: Mã Siêu, Set Trang Bị, Thần Khí, Skin Triệu Vân!

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 28/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tích nạp và tích tiêu KNB sẽ nhận được phần thưởng giá trị: Mã Siêu, Trang bị, Thần Khí, Mảnh và Skin của Triệu Vân!
 • Lưu ý: mốc quà cuối cùng phải đạt đủ 2 điều kiện tích nạp và tích tiêu mới nhận được thưởng!

 

10/ Thiên Lý Hành Nhận: Rương Chiến Thần Bất Bại

 • Phạm vi: all server
 • Thời gian diễn ra: 22/4 đến 25/4/2019 (Xem thời gian chi tiết trong game)
 • Nội dung và phần thưởng: trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sử dụng nem xúc xắc tham gia sự kiện sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú

 

Chúc Chúa công có những giờ phút giải trí tuyệt vời trong thế giới Tam Quốc Thủ Thành - Xích Bích 3D!

Chân Cơ kính bút!

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ