Tin tức

Chuỗi sự kiện ưu đãi từ ngày 8/3 đến 10/3 - Nhận quà tùy chọn

08/03/2019

Chuỗi sự kiện ưu đãi từ ngày 8/3 đến 10/3

1/ Tích nạp nhận quà tùy chọn
Phạm vi: all server
Thời hạn: 8/3 đến 10/3

  • Nạp đạt mốc 5000 KNB nhận  2 trang bị tùy chọn + 4 bảo vật tùy chọn
  • Nạp đạt mốc 10000 KNB nhận 1 tướng tùy chọn + 4 bảo vật tùy chọn.
  • Nạp đạt mốc 20000 KNB nhận 2 trang bị tùy chọn + 1 thần khí tùy chọn
  • Nạp đạt mốc 30000 KNB nhận 1 tướng tùy chọn + 1 thần khí tùy chọn.

Lưu ý: Tướng tùy chọn không chọn tướng Trương Phi.

Link đăng ký tại: https://goo.gl/forms/h3VkNCr2pgVq9ABl1


2/ Nạp đơn giá nhận lệnh chiêu mộ
Phạm vi: all server
Thời hạn: 8/3 đến 10/3

3/ Tích tiểu thành đại
Phạm vi: all server
Thời hạn: 8/3 đến 10/3

4/ Quay vạn dặm Mã Siêu
Phạm vi: all server
Thời hạn: 8/3 đến 10/3

5/ Chiêu mộ đạt mốc nhận Mã Siêu
Phạm vi: all server
Thời hạn: 8/3 đến 10/3

6/ Tầm bảo bí cảnh
Phạm vi: all server
Thời hạn: 8/3 đến 10/3

7/ Quà đăng nhập 8/3
Phạm vi: all server
Thời hạn: 8/3 đến 10/3

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ